Οπτικοκινητικός Συντονισμός

Ο Οπτικοκινητικός Συντονισμός αναφέρεται στην ικανότητα ελέγχου των κινήσεων των άνω άκρων καθοδηγούμενων από την όραση. Αποτελεί μια επίσης πολυ σημαντική δεξιότητα στην καθημερινότητά μας, καθώς οι περισσότερες κινήσεις των χεριών μας χρειάζονται την οπτική πληροφορία που θα τα καθοδηγήσει στο χώρο. Άτομα με φτωχές οπτικοκινητικές δεξιότητες δυσκολεύονται να οργανώσουν την κίνησή τους σύμφωνα με αυτό που βλέπουν, όπως για παράδειγμα να δέσουν τα κορδόνια τους, να ζωγραφίσουν, να χρησιμοποιήσουν πληκτρολόγιο.