Λεπτή Κινητικότητα

Η Λεπτή Κινητικότητα αναφέρεται στην ικανότητα για έλεγχο των μικρότερων μυών του σώματος και κατ’ επέκταση στην εκτέλεση μικρότερων κινήσεων που απαιτούν μεγαλύτερη ακρίβεια. Η λέπτές κινήσεις των δαχτύλων μας για να χειριστούμε για παράδειγμα ένα τηλεχειριστήριο ή για να κουμπώσουμε ένα κουμπί αποτελούν δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας. Η ομαλή ανάπτυξη των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας επηρεάζεται άμεσα από την οπτική μας αντίληψη, από τις δεξιότητες οπτικοκινητικού συντονισμού, από τον έλεγχο της στάσης του σώματος και την αισθητηριακή επεξεργασία. Το χτίσιμο των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας έπεται αυτών της αδρής, παρόλα αυτά ξεκινάει δειλά - δειλά κατά τους πρώτους μήνες της ζωής μας, όπου το μωρό εφαρμόζει σφιχτά το χέρι του γύρω από κάποιο αντικείμενο υπό την επίδραση του αντανακλαστικού σύλληψης, ενώ κατά τον 5ο μήνα ξεκινά να χρησιμοποιεί παλαμιαία σύλληψη, με αποκορύφωμα το τέλος του 1ου έτους,όπου επιδεικνύει μεγαλύτερη επιδεξιότητα στη σύλληψη και άφεση αντικειμένων. Παράλληλα συνέχιζουμε να αναπτύσουμε αυτές τις δεξιότητες μεγαλώνοντας, καθώς καλούμαστε να εκτελέσουμε πιο επιδέξιους χειρισμούς όπως να γράψουμε, να κόψουμε με ένα ψαλίδι ή να βιδώσουμε μια λάμπα.