Αμφίπλευρος Συντονισμός

Ο Αμφίπλευρος Συντονισμός αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης των δύο πλευρών του σώματός μας συντονισμένα. Οι πλευρές του σώματος μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα για την εκτέλεση μιας ίδιας δραστηριότητας (π.χ. κατασκευή μιας μπάλας από πλαστελίνη , να εναλλάσουν ίδιες κινήσεις (ανέβασμα – κατέβασμα σκάλας) ή να κινούνται παράλληλα αναλαμβάνοντας ανόμοιες δράσεις, ώστε να ολοκληρωθεί η επιλεγμένη δραστηριότητα (ένδυση μπλούζας). Ο αμφίπλευρος συντονισμός εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη ενός καλού επιπέδου αιθουσαίας και ιδιοδεκτικής επεξεργασίας, από την ανάπτυξη δεξιοτήτων πλευρίωσης και περάσματος της μέσης γραμμής. Η ικανότητα αμφίπλευρου συντονισμού είναι πολύ σημαντική για την καθημερινότητα του ανθρώπου, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των δραστηριοτήτων που καλούμαστε να εκτελέσουμε σε καθημερινή βάση απαιτούν αμφίπλευρη χρήση των πλευρών του σώματός μας (ένδυση, σίτιση, παιχνίδι, εργασία). Ένα άτομο με φτωχές δεξιότητες αμφίπλευρου συντονισμού μπορεί να δυσκολεύεται για παράδειγμα να ντυθεί, να παίξει ποδόσφαιρο, να κόψει με ένα ψαλίδι, να τυλίξει μια συσκευασία δώρου.