Αισθητηριακή Επεξεργασία - Απτικό

Το απτικό σύστημα είναι ένα από τα σημαντικότερα αισθητηριακά συστήματα και αυτό γιατί το δέρμα αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος που λειτουργεί ως υποδοχέας ερεθισμάτων. Αναπτύσσεται και λειτουργεί ενδομήτρια και είναι υπεύθυνο στο να δέχεται ερεθίσματα αγγίγματος, πίεσης, υφής, θερμοκρασίας, πόνου ακόμα και την κίνηση των τριχών επάνω στο δέρμα. Το σύστημα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα ν’ αντιλαμβανόμαστε στοιχεία στο περιβάλλον μόνο από την απτική πληροφορία που αυτά μπορούν να μας προσφέρουν π.χ. τη ροή του αέρα, ένα άγγιγμα, την υφή , το σχήμα και τη θέση αντικειμένων που δεν βλέπουμε, τη θέση μας στο χώρο. Έχοντας δυσκολίες επεξεργασίας απτικών ερεθισμάτων θα μας ήταν δύσκολο να καταλάβουμε πότε και τι μας αγγίζει, αν χειριζόμαστε ένα εργαλείο ή παιχνίδι αποδοτικά, αν είμαστε ή όχι λερωμένοι όταν τρώμε, να πιάσουμε τα μαλλιά μας κοτσίδα, κ.α.