Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Κατ’ οίκον ατομικά προγράμματα εργοθεραπείας σε ενήλικες και παιδιά (μέθοδος Bobath – NDT,  FTM / SaeboFlex, Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, Makaton, Teacch, NMΕ Stim
 • Αναλυτική αξιολόγηση και καταγραφή των δυσκολιών
 • Σχεδιασμός θεραπευτικού προγράμματος
 • Συνεργασία με γιατρούς και θεραπευτές
 • Κατασκευή βοηθημάτων και ναρθήκων
 • Εργονομική διευθέτηση χώρου
 • Μελέτη, δημιουργία και εφαρμογή λύσεων υποστηρικτικής τεχνολογίας

Οι θεραπευτικές συνεδρίες πραγματοποιούνται κατ’ οίκον, κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο, διαρκούν 60’ και η συχνότητά τους καθορίζεται σύμφωνα με τι ανάγκες του ατόμου, σε συνεργασία πάντα με τον υπεύθυνο θεράποντα ιατρό.

Στις συνεδρίες χρησιμοποιείται ειδικό θεραπευτικό υλικό σύμφωνα με το εξατομικευμένο πρόγραμμα.

Πριν την έναρξη του θεραπευτικού προγράμματος πραγματοποιείται αναλυτική αξιολόγηση, ώστε να καθοριστεί με ακρίβεια το λειτουργικό επίπεδο του παιδιού/ενήλικα και να τεθούν οι θεραπευτικοί στόχοι, ενώ παράλληλα υπάρχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με τους συναδέλφους θεραπευτές και ιατρούς που παρακολουθούν το κάθε περιστατικό.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο, ώστε να καταγράφεται η πρόοδος κάθε ατόμου και να ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στο αποκαταστασιακό πρόγραμμα.

Οι θεραπευτικές συνεδρίες απευθύνονται σε:

Παιδιά με:

 • Νευρολογικές παθήσεις (εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικό επεισόδιο, κακώσεις)
 • Αισθητηριακές Δυσλειτουργίες
 • Αναπτυξιακές Καθυστερήσεις
 • Σύνδρομα
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Νοητική Καθυστέρηση

Ενήλικες με:

 • Νευρολογικές παθήσεις
 • Εκφυλιστικά νοσήματα
 • Μυοσκελετικές παθήσεις
 • Χρόνιους Πόνους – Χρόνια Κόπωση
 • Ορθοπεδικές παθήσεις