Η Μέθοδος της Λειτουργικής Διαχείρισης Τόνου (Functional Tone Management)

Η Μέθοδος της Λειτουργικής Διαχείρισης Τόνου

(Functional Τone Management)

Πρόγραμμα Αποκατάστασης Άνω Άκρου με το Δυναμικό νάρθηκα SAEBOFLEX

Το πρόγραμμα αποκατάστασης άνω άκρου F.T.M. (Functional Tone Management) σε συνδυασμό με τη χρήση του δυναμικού νάρθηκα SAEBOFLEX είναι μια νέα επαναστατική μέθοδος στην αποκατάσταση του άνω άκρου, που εστιάζει στην επιβεβλημένη χρήση του προσβεβλημένου άκρου, μέσω τακτικά επαναλαμβανόμενων, στοχοκατευθυνόμενων και λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Ο δυναμικός νάρθηκας χεριού Saeboflex™ που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα F.T.M., αποτελείται από ένα σύστημα με ελατήρια που βοηθά τα δάκτυλα να «ανοίξουν» μετά από μια λειτουργική λαβή. Έτσι ο χρήστης γίνεται ικανός να πιάσει ένα αντικείμενο πραγματοποιώντας δυναμική κάμψη των δαχτύλων, να μετακινήσει το αντικείμενο (μπάλα) και στη συνέχεια χαλαρώνοντας να επιτρέψει στα ελατήρια να βοηθήσουν στην έκταση των δακτύλων του.

Με τον τρόπο αυτό και ο ασθενής που έχει μικρή κίνηση στον ώμο και τον αγκώνα, αλλά καθόλου λειτουργική άκρα χείρα, μπορεί να πραγματοποιεί σύνθετες δραστηριότητες, εντάσσοντας όλο το άνω άκρο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξαρτήτως στόχου και να εκπαιδευτεί σε πιο λειτουργικές καθημερινές κινήσεις. Μετά λοιπόν από τη χρήση του νάρθηκα ο ασθενής έχει πραγματοποιήσει κινήσεις σε πιο φυσιολογικά πρότυπα κίνησης, λόγω της συμμετοχής της άκρας χείρας και καλείται να «αναπαράγει» την κίνηση στην οποία εκπαιδεύτηκε, χωρίς το νάρθηκα.

Αυτό δίνει την δυνατότητα στον ασθενή

  • Να χρησιμοποιεί το άνω άκρο ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της «επίκτητης αχρησίας» (αποφυγή χρήσης του άκρου).
  • Να ελέγχει το μυϊκό του τόνο ώστε η χρήση του χεριού του να είναι εφικτή.
  • Να αυξήσει το εύρος κίνησης, τη δύναμη, την αντοχή και τον έλεγχο του χεριού του.

Το Πρόγραμμα FTM είναι παγκοσμίως αποδεκτό (Η.Π.Α., Καναδάς, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Νορβηγία, Αυστραλία, κλπ.) και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε ασθενείς με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, αλλά και σε παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση.