Τι είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση;


Η ύπαρξη διαταραχών αισθητηριακής επεξεργασίας αποτυπώνονται συχνά σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής των παιδιών μας. Άραγε έχουμε προσπαθήσει ποτέ να εξηγήσουμε γιατί το παιδί μας δεν εμφανίζει ιδιαίτερη αίσθηση του φόβου παίζοντας ριψοκίνδυνα παιχνίδια, γιατί κινείται συνεχώς και απότομα στο χώρο, γιατί κυλιέται συνεχώς στο πάτωμα, γιατί σφίγγει πολύ το μολύβι όταν γράφει, γιατί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, γιατί δυσανασχετεί στο κούρεμα των μαλλιών του ή στο μπάνιο, γιατί δεν θέλει να λερώνεται ή να ακουμπά την άμμο, γιατί τρώει συγκεκριμένα φαγητά και δεν δοκιμάζει νέες γεύσεις, γιατί δεν κοιμάται εύκολα ή γιατί αποφεύγει το παιχνίδι με τους συνομήλικους τους; Πολλές εξηγήσεις έχουν προσπαθήσει να δώσουν επιστήμονές και ερευνητές στο πέρασμα του χρονών με μικρή όμως επιστημονική τεκμηρίωση.
 

Τι είναι οι Μαθησιακές Δυσκολίες;

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνολο διαταραχών που μειώνουν την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνήσει ή να μάθει. Πιο συγκεκριμένα οι Μ.Δ. δεν αποτελούν συγκεκριμένη διάγνωση που ακολουθείται από συγκεκριμένη συμπτωματολογία και θεραπεία, αλλά εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο, ένταση και συνδυασμούς δυσκολιών σε κάθε άτομο. Πρόκειται για νευρολογική διαταραχή και οφείλεται κατά βάση στον διαφορετικό τρόπο που σχηματίζονται και λειτουργούν τα δίκτυα των νευρώνων στον εγκέφαλο κάθε ατόμου.

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία πρώτη φορά το1962, από τον Samuel Kirk (στο έργο του Educating Exceptional Children). Από τότε πολλοί επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να περιγράψουν τις Μ.Δ. με πιο επαρκής ορισμούς ανάλογα με τις γνώσεις και τις κλινικές διαπιστώσεις κάθε εποχής. Πρόκειται όμως για μια διαδικασία που δεν έχει περατωθεί ακόμη καθώς οι επιστήμονες και ερευνητές βρίσκονται σε μια διαρκή παραγωγή διαπιστώσεων και προσπάθειας για επικαιροποίηση του ορισμού.

Τι είναι η Δυσλεξία;

Η Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία νευρολογικής αιτιολογίας. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην απρόσκοπτη και ακριβή αναγνώριση των λέξεων και από φτωχές δεξιότητες αποκωδικοποίησης και ορθογραφίας των λέξεων. Αυτές οι δυσκολίες απορρέουν από έλλειμμα στη φωνολογική συνιστώσα της γλώσσας το οποίο συχνά είναι μη αναμενόμενο σε σχέση με άλλες γνωστικές ικανότητες του ατόμου και την παροχή επαρκούς διδασκαλίας στην τάξη. Δευτερεύουσες συνέπειες μπορεί να είναι δυσκολίες στην κατανόηση και φτωχή αναγνωστική εμπειρία που μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη του λεξιλογίου και των βασικών γνώσεων. (The InternationalDyslexia Association 2002)